Forside  /   Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi

Hva er kraniosakral terapi?

Kraniosakral osteopati er en mild og lett tilnærming hvor man bruker skånsomme, følsomme, og forsiktige teknikker for å fremme og påskynde helsemessige forandringer gjennom hele kroppen. Teknikkene brukes på hodet, men kan også anvendes over hele kroppen, og er veldig effektive. Kraniosakral osteopati er en behandlingsform som egner seg godt for alle aldersgrupper fra de er nyfødte og spedbarn til voksne og eldre.

Kraniosakral osteopati, utføres av osteopater med lang trening i å opparbeide følsomheten i hendene og fingertuppene slik som blinde naturlig utvikler førligheten i fingertuppene sine. Fordelen for osteopater som har interesse for å utvikle sine ferdigheter innen kraniosakral er at det gir en ekstra mulighet og et ekstra verktøy til å finne spenninger rundt ledd, i muskulatur, og innover i kroppens forskjellige bindevevslag som kan forårsake pasientens smerter og plager. Kraniosakral osteopater benytter seg av disse teknikkene for å frigjøre spenninger og kjedereaksjonen som oppstår i kroppen. Behandlingsformen gjenoppretter symmetrisk balansert bruk av hele kroppens muskulatur og vev, og legger til rette for optimalt energi og spenningsforbruk. Mange pasienter rapporterer at de i tillegg til å bli kvitt sine smerter og problemer, også får mer energi.

Kraniosakralens historikk

Det var osteopaten William Garner Sutherland som utviklet kraniosakral systemet. Han klarte å optimalisere resultatene av ostopatibehandlingene sine ved å kombinere osteopatikunnskapene innen muskel- skjelett- og organsystemet med kraniosakralsystemet. Han så klare sammenhenger ved nedsatte funksjoner i fleksibiliteten mellom visse hodeskalleknokler og muskelskjelettapparatet samt bindevevet rundt organsystemet.

Hva innebærer å få kraniosakral osteopati?
Når du oppsøker en av våre osteopater ved OK klinikken på Majorstua foretar osteopatene en detaljert sykehistorie som oppfølges av en undersøkelse som er basert på kunnskaper om anatomi, fysiologi, nevrologi og biomekanikk. Disse undersøkelsene sammen med osteopatenes undersøkelses- og sikkerhetsprosedyrer avgjør om du egner deg for osteopatisk behandling.

Hvordan føles kraniosakral osteopati, og hvor mange behandlinger trenger man?
Kraniosakral osteopati er en teknikk hvor lette og skånsomme trykk utføres med hendene. Under utførelsen kan du som pasient føle varme lokalt eller ellers i kroppen, og du vil føle at du slapper mer og mer av. Til slutt kan du bli så søvnig at du sovner. Målet er å gjenopprette funksjonsnivå så plagsomme problemer, smerter og symptomer letter eller forsvinner. Mange pasienter rapporterer i tillegg til bedring av deres opprinnelige symptomer også et økt energinivå, mer overskudd, et dypere, roligere og bedre søvnmønster, samt økt vitalitet og livskvalitet.

Forskjellen mellom kraniosakral osteopati og kraniosakral terapi.
Ved kraniosakral osteopati ser man på sammenhengen mellom kraniet (fleksibiliteten mellom hodeskallens knokler) og sakrum (kroppens korsben som sitter mellom begge bekkenbena) i relasjon til kroppens øvrige anatomi, funksjoner og systemer. Kraniosakral terapi ser på hodeskallen kun i forhold til korsbenet.


Se våre osteopater som utfører kraniosakral osteopati ved Ok klinikken

Nyhetsbrev

Osteopati blir blant annet brukt ved følgende lidelser:


Kraniosakral osteopati og behandling av hodepine og migreneHodepine og migrene
Hodepine kan være svært smertefullt og ødeleggende. Hodepine kan finnes i mange former:
• Migrene
• Cluster hodepine
• Mekanisk dysfunksjon i nakken
• Kjeveproblemer som kjevesmerter og klikking
• Bihulebetennelse

Osteopati for hodepine og migrene
Osteopati er ofte en effektiv behandling for hodepine og migrene. Stivhet og spenninger i ledd, muskler og bindevevsstrukturer kan føre til nedsatt bevegelighet og sirkulasjon. Man får en opphopning av avfallsstoffer som kan utløse hodepine eller migrene.

Osteopati er en mild og skånsom komplementær behandling som tillater kroppen å fungere fullstendig. Osteopaten bruker manuelle teknikker for å fjerne områder med spenning og blokkeringer mange steder i kroppen, og ikke bare i nakken og hodeskallen. På den måten kan kroppen bruke sin egen naturlige evne til å overvinne ubalanser som fører til symptomer og til slutt sykdommer.

Kraniosakral behandling ved fallskader og ulykkerOsteopati ved trafikk-, sykkel- og fallskader!
Osteopatene ved OK klinikken arbeider mye med kraniosakral osteopati, noe som betyr at evnen til å føle spenninger innover i kroppens anatomi er ekstra utviklet. Evnen til å føle utvikler osteopatene på lik linje med hvordan blinde utviklingen denne sansen. Osteopatens fokus er å lete opp de viktige knutepunktene som virkelig forstyrrer kroppen. Ethvert menneske har stivheter og nedsatt bevegelighet flere steder i kroppen. Det er ikke behov for å behandle alle disse områdene. Det som imidlertid er viktig er evnen til å finne de primære «feilene», skjevstillingen og låsningene, som forstyrrer kroppen så man plages av det. Ved å behandle de primære spenningene vil mange andre sekundære dysfunksjoner rette seg opp automatisk.

Osteopati etter bilulykker, sykkelulykker og ulike traumer etter fall
Hva skjer med kroppen når vi faller og slår oss på isen, vi snubler, vi lander feil etter hopp og stup, eller vi bråstopper ved kollisjoner eller sykkelulykker? Problemene og smertene man kan få i etterkant avhenger litt av hvilken kraft man ble utsatt for i kollisjons- eller skadeøyeblikket. Desto større fart, jo flere kast med raske rykk i forskjellige retninger, jo mer uheldig landing, desto større mulighet er det for å få kroniske smerter og plager.
Kreftene som spiller inn på kroppen i kollisjonsøyeblikket forplantes inn i menneskekroppen for så å sette seg fast i form av spenninger i muskulatur, knokkelvev og bindevev. Disse spenningene som oppstår kan forskyve og ”låse av” forskjellige områder i kroppen, og er nødvendigvis ikke lett for et utrent øye å se, men som en kraniosakral osteopat kan undersøke seg frem til.  Alle disse spenningene vil kunne føre til ulike former for plager og smerter, samt stivhet i forskjellig grad. Ikke nødvendigvis rett etter uhellet, men kan dukke opp etter lang tid. Det er summen av mange skader som gjør at kroppen til slutt ikke klarer å kompensere, og når man har kommet så langt får man ofte et stort behov for å oppsøke en osteopat. Jo tidligere, jo bedre. Kom gjerne etter en ankelovertråkk selv om du ikke føler smerter. Det vil du være tjent med i lengden. På den måten tar du ansvar for egen helse og forebygger belastningslidelser.

Nakkesleng og behandling med kraniosakral osteopatiWhiplash eller nakkesleng
Whiplash eller nakkesleng beskrives som symptomer fra nakken og tilstøtende områder
forårsaket av en antatt bløtdelsskade. Kroniske smerter, dårlig hukommelse, svimmelhet og hodesmerter samt stiv nakke er symptomer man ofte opplever ved denne type skade.

Merk at brudd, leddforsyvninger, eller nerveskader betegnes som alvorligere nakkeskade og
er derfor utenfor definisjonen som nakkeslengskade.

Påkjørsel bakfra
Påkjørsel bakfra forbindes ofte med denne skaden, men nakkesleng kan også forekomme ved
kollisjon fra siden. Hodet kastes kraftig bakover, og får deretter et tilsvarende kast framover.

Whiplash kan vi også se etter uhell under sportslige aktiviteter både sommer og vinter.

Behandling av kolikk med osteopatiKolikk
Kolikk er et generelt begrep som ofte tas i bruk ved ett utall av forstyrrelser i magetarmkanalen hos spedbarn. Kolikk kan ofte forveksles med reflux, laktose intoleranse, irritabel tarm hos spebarn og allergi. Alle disse formene for «kolikk» gir ulike symptomer, og derav ulik behandling. Disse forstyrrelsene bunner sjeldent i noe patologisk, og så lenge barna legger på seg kan foreldrene ofte beroliges med at det er lite sannsynlig at det er noe alvorlig i veien med barnet.

Osteopatisk behandling ved kolikk.
OK klinikken har god erfaring med osteopatisk behandling på barn som lider av kolikk. Osteopaten sjekker hele barnet og alt fra babyens holdning, muligheter til bevegelser, reaksjonsmønstre osv. Under osteopatisk behandling ønsker osteopaten å redusere spenninger i hele spedbarnets kropp.

Det man imidlertid ofte ser hos kolikkbarn og som osteopaten har et spesielt fokus på er barnets hode. Hodet har vært utsatt for ekstreme krefter i fødselskanalen. Områder i nakken og hodeskallen kan ha blitt komprimert, fordreiet eller overstrukket slik at ulike nervestrukturer kan ha blitt irritert.

Matintoleranse
Er det mistanke om matintoleranse kan OK klinikken hjelp deg. Vi tar blodprøver av barnet og får i løpet av 4-6 uker vite hvilke matvarer barnet reagerer på.

Osteopatisk tilnærming til urolige barnUrolige barn
Urolige barn er ofte alvorlige, rastløse, «grynter» mye, de klynker, de kan gråte mer en gjennomsnittet, de strekker seg ofte i en bue bakover når de gråter eller sover, og de føler ofte et behov for å bevege seg. Disse barna ender ofte med å tiltrekke seg foreldrenes oppmerksomhet ved gråt eller å rope. Derfor blir de ofte ikke rolige før mor og far går rundt med de på armen, eller blir kjørt i bil eller barnevogn.

Årsaker til urolige barn
Årsaker til at urolige barn ikke klarer å finne roen i egen seng kan være mange. Under fødselen utsettes spedbarnet for betydelige krefter. Tar man i betraktning den trange fødselskanalen, at noen barn presses gjennom et skjevstilt bekken, at noen babyer blir tatt med tang eller vakuum kan man forstå årsaksmekansimer til at ledd og vev kan forskyve seg så mye at babyen kan få problemer.


Osteopatisk tilnærming til urolige barn
Etter å ha fått informasjon om svangerskapet, fødselen og tiden deretter, sjekker osteopaten hele kroppen på barnet. Den osteopatiske behandlingen består av å korrigere nedsatt bevegelighet og fleksibilitet med skånsomme teknikker. Osteopaten vil også kunne gi deg noen råd vedrørende mat barnet kan reagere på.

En babys kropp er ment å være smidig og myk, ikke stiv og opphengt, og heller ikke ha hang til å bare ligge en vei. Ser man dette bør man spørre seg om hvorfor?  Etter osteopatisk behandling vil mange barn falle til ro, kroppen vil fungere bedre, og hele familien vil profitere på dette ved at det blir ro og harmoni i hjemmet.

Kraniosakral osteopati og behandling av skjevt hode hos spedbarnSpedbarn med skjeve hodeskaller
Osteopater behandler stadig flere babyer med skjeve hodeskaller, eller plagiocefali som det også kalles. Økningen i forekomsten av skjeve hodeskaller kom i kjølvannet av krybbedødforebyggingen hvor barna konsekvent skulle legges på ryggen. Dette har dessverre ført til mange babyer med helt flate bakhoder, og babyer med skjeve hodeskaller. Spedbarn med torticollis eller som har en klar tendens til å ligge med hodet til en side er veldig utsatt. Nyfødte som har vært gjennom en langvarig fødsel, styrtfødsel, tvillingleie, tang eller vakuumfødsel er også utsatte. Når de kommer til behandling er hodet på belastningssiden ofte helt flatt. Siden hodet er av brusk og lett å forme vil den ensidige belastningen forskyve den ene siden av hodet fremover slik at ansiktet også blir skjevt. (NB: Viktig å merke at osteopatene ikke anbefaler sovestillinger som gir økt fare for krybbedød, men at barnet har et variert leie som reduserer risikoen for skjev hodeskalle.)

Osteopati og skjev hodeskalle
Osteopatbehandling er en tilnærmingsform hvor spenninger i babyens kropp, nakke og hodeskalle blir kartlagt. Ofte finner man nedsatt bevegelighet og fleksibilitet i bekken og halebensregionen, nakken og i selve hodeskallen og ganen. Man kan ofte se under behandlingen at spenninger slipper taket, og at babyen slapper bedre av og blir roligere. Ved å avlaste økt spenningsnivå får vev strukket seg ut i sin naturlige utfoldelse, og når hjernen vokser vil den fra da av også kunne skyve på det tidligere stive delen av hodeskallen. Før behandlingen klarte ikke barnet å strekke dette vevet på grunn av den massive stivheten.

KISS syndromet og behandling hos osteopatKISS syndrom og osteopati
KISS syndrom er bl.a. en feilfunksjon og ubalanse i muskelskjelettsystemet i den øvre delen av nakken hos spedbarn og barn, og kan føre til en asymmetrisk belastning og utvikling som er uheldig for normal motorisk utvikling og fri utfoldelse. Noe lignende kan man se ved muskulær torticollis, spedbarnsskoliose og atlasblokkering. KISS er forkortelsen for Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain.

Kjennetegn hos barn med KISS:
Disse barna ligger med hodet rotert ofte til en side. Kroppen holdes krumt i sideplanet som en banan, og armen og benet på innsiden av bananen har dårligere plass, og kan motorisk utvikle seg tregere. Den nedsatte nakkebevegeligheten gir barna ofte problemer med å suge på spesielt et av morens bryster. Ubehaget barnet føler kan føre til kolikksymptomer, uro og gråt. Disse barna ligger også ofte med hodet ekstremt bakover.

Den ensidige hodestillingen kan raskt føre til et flatt bakhode siden kraniet er av brusk og lett å forme. Når bakhodet blir flatt forskyves ofte «massen» fremover slik at ansiktet på samme side også står lenger frem. Disse barna er også ofte ømme og sensible i nakken.

Hva kommer KISS KIDD av?
Ofte kommer det av for raske eller alt for langvarige fødsler, tang eller vakuumfødsler. Seteleie og tvillingleie er også faktorer som kan bidra til utviklingen av KISS. Uansett KISS eller ikke. Barn med denne type historikk anbefaler osteopatene på OK klinikken at bør sjekkes for å forebygge senkomplikasjoner. KIDD er forkortelsen for Kiss-Induced Dysgnosia and Dyspraxia.

Kjennetegn hos barn med KIDD:
Hos KIDD barn ser man ofte at de kan slite med motorikken, de har en dårligere balanse som fører til treghet og slumsethet.  De kan får problemer med hodepine, konsentrasjonsvansker og lese og skrivevansker.

Hva ser osteopaten på hos KISS – KIDD barn?
Osteopaten ser på kroppen til hele barnet og bruker skånsomme teknikker på bindevevet rundt indre organer, nakken og selve hodeskallen. I tillegg til nakkeblokkeringene har man også ofte funn i selve hodeskallen som for eksempel inn i ganen som er med på å opprettholde den skjeve hodeskallen.

Isjias og behandling hos osteopatIsjias gir smerter
Isjias er en tilstand med smerter i korsryggen som stråler nedover det ene benet. Navnet isjias kommer av nervus (nerve = n.) ischiadicus som er kroppens største nerve. Den har sitt utspring fra flere nivåer i korsryggen og strekker seg via rumpeballen nedover i benet.

Osteopati ved isjias
Ved isjias ønsker osteopaten å finne ut av hvor i forløpet til isciasnerven det er en hindring eller blokkering. Det er viktig at glideflatene til n.isciadicus er frie for å forhindre smerte. Spesielt ved piriformismuskelen som sitter i rumpeballen er denne nerven utsatt for trykk og press. Det er imidlertid sjeldent smertene bare skyldes ett sted hvor nerven er blokkert. Årsaken kan komme fra mange hold, se osteopati ved lumbago.

Lumbago og korsryggsmerter? Osteopati kan hjelpe.Lumbago korsryggsmerter
Lumbago er en uspesifikk samlebetegnelse på korsryggsmerter hvor navnet stammer fra lumbalkolumna, derav navnet. Lumbago kalles også på folkemunne hekseskudd, eller skiveutglidning. Lumbago må ikke forveksles med isjias hvor smertene stråler nedover i benet i tillegg til korsryggsmertene.

Osteopati ved lumbago
Det kan være mange årsaker til uspesifikke smerter i korsryggen. Osteopaten tar i betraktning alt vev i kroppen i søken etter årsak. Er det bindevevet rundt organene som er så stramt at nervene blir irritert? Skyldes kanskje smertene at du slo hodet i isen eller fra ankelen du tråkket over i fjor? Overtråkk fører ofte til låste ledd i forfot og ankel som gjør at vev får trekk og drag på seg. Det kan sammenlignes med at noen henger i buksebenet ditt, og dette draget vil du kunne føle oppe i bukselinningen. Det samme gjelder med anatomien.

Slag, fall og sykdom kan sette spor etter seg å skape spenninger som gir smerter og plager et helt annet sted. Osteopatene tar hele denne mekanismen i betraktning når de undersøker deg.

Osteopati og behandling av prolapsProlaps
En mellomvirvelskive, eller støtpute, mellom to virvler består av en ring av fibre med en kjerne i midten (nucleus pulposus). Kjernematerialet i midten kan tyte ut og trykke på en nerverot eller ryggmargen dersom den utsettes for store belastninger. Man er gjerne mer utsatt for å få prolaps dersom man har lav skivehøyde og slitasjeforandringer på virvlene.

Osteopati ved prolaps
Osteopaten kartlegger hvilke mekaniske ubalanser og krefter som forårsaker et øket trykk på mellomvirvelskivene. Letter dette trykket vil prolapsen kunne trekke seg tilbake så nervevev kan gli uanfektet, sirkulasjonen optimaliseres og smerter vil forsvinne. Årsaken behøver ikke bare å sitte lokalt hvor utspringet til nerven er, men kan også komme av stivhet og nedsatt bevegelighet et helt annet sted i kroppen. Verktøykassen til en osteopat består av mobilisering som er gjentatte bevegelser som øker bevegeligheten, elastisiteten og bedrer sirkulasjonen. Osteopaten benytter seg også av avspenningsteknikker, tøyninger og manipulasjon, eller knekking av ledd som det kalles på folkemunne.

Osteopati ved behandling av kjeveleddsplagerPlager i kjeveleddet
Problemer i kjeveledd er den nest hyppigste årsak til smerte i ansiktsregionen, den hyppigste årsaken er tannpine.
I tillegg til smerter oppleves det også ofte en knekking i kjeveleddet når man åpner eller lukker munnen. Dette er et symptom på at kjeven er i dysfunksjon (har nedsatt funksjon).Vi deler opp problemene i kjeven i to hovedgrupper:

 1. Akutt kjevelåsning
  Etter en bilulykke, fall/ slag på kjeven og etter blant annet tannlegebesøk hvor munnen har vært åpnet høyt ved å fjerne visdomstann osv.. Dette skjer på grunn av en discus (menisk) i kjeveleddet er anterior/posterior dislosert.
 2. Dysfunksjoner (nedsatte funksjoner).
  Vi ser forskjellige årsaker til en nedsatt funksjon av kjeveleddet, og de vanligste er:

  1. Årsaken er primært er å finne i kjeveleddets muskler og ikke i selve leddstrukturene. Kjevesmertene oppstår ved å tygge, eventuelt ved å gnisse tenner om natten.
   Primære årsaker til en slike smerter i kjeven kan være; nakkesleng skade(whiplash) , stress (anspent kjeve), samt problemer i øvre nakkeregion. Symptomer: hodepine, ansikts smerter, knekking i kjeven, øresymptomer og redusert gapeevne.
  2. Feil bittstilling
  3. Slitasje (arthrose) av leddflatene i kjeveleddet, som følge av de overnevnte problemstillingene

Osteopaten behandler kjevelåsninger
Først blir det gjort en grundig undersøkelse av kjeven, hvor problemet blir lokalisert og hvilken behandlingsform som er nødvendig. For eksempel en akutt kjevelåsning i den fremste delen av leddet vil vise symptomer som nedsatt bevegelse hvor pasienten ikke kan åpne munnen (max 25mm), med sterke smerter i kjeven(ledd og leddbåndsmerte), samt en forskyvning av kjeven til den siden hvor smerte i kjeven føles.

Normalisering av kjevens muskler
Ved akutte kjevelåsninger behandler osteopaten selve leddet i kjeven, hvor det blir det gjort en reposisjon av discus(menisken). Idet discus reponeres, forsvinner smerten i kjeven og dermed også feilstillingen av kjeven. Etter en reponering av kjeveleddet blir det anbefalt mellom 2-4 behandlinger av en osteopat for å normalisere kjevens muskler slik at dette ikke utarter seg til en kronisk tilstand for pasienten.

Osteopaten behandler kjevedysfunksjoner
Den nedsatte funksjonen av kjeven/kjeveleddet blir behandlet avhengig av hva som er årsak til kjevesmerten. Ved feil bittstilling henviser osteopaten pasienten til tannlegen, men ofte må vi også her behandle kjevemuskler, hals og nakkemuskler som har blitt for stramme og er en årsak til symptomer som hodepine, svimmelhet osv.

Kilder:

– Somatic Dysfunction in Osteopathic Family Medicine, edited by Kenneth E. Nelson
– Temporomandibular Joint Disorder, Daniel M. Laskin
– Kjeveledd Dysfunksjoner, Tormod Hagen

Bekkenløsning ved svangerskap og behandling hos osteopatBekkenløsning og svangerskap
Under svangerskapet produserer kvinnen hormoner som gjør at kroppen forbereder seg på fødselen. Leddbåndene mykes opp for at barnet skal kunne komme lettere gjennom fødselskanalen uten problemer. Dette er en normal fysiologisk reaksjon på kroppens gravide tilstand, en slags naturlig bekkenløsning.

Store forandringer under graviditeten
Under graviditeten gjennomgår kroppen store forandringer. Magen vokser, man blir tyngre, kroppsholdningen endres, og blodsirkulasjonen og pusten prøver å tilpasse seg endringene. Bløtdeler som muskulatur og leddbånd får økt belastning og kan bli anspent og irriterte. Begynner leddflater å gli kan nerver bli irriterte og skape smerter fordi de kommer i klem.

Den økte belastningen kan for noen føre til bekkenløsning som kan føre til anspent muskulatur og overstrukne leddbånd, noe som igjen forstyrrer asymmetriske bevegelser, og som vil kunne provosere kroppen. Tilstanden opptrer som regel et stykke ut i svangerskapet, men kan forekomme også på et tidligere stadium.

Osteopatisk behandling ved bekkenløsning
Hvilke fordeler kan osteopatisk behandling tilføre den gravide? Ved å fjerne unødig belastning på ledd, muskler og leddbånd vil den gravides ve og vel tilta da holdningen forbedres. I kjølvannet av dette vil man kunne forebygge en eventuell bekkenløsning, sirkulasjonen bli bedre noe som igjen kan forebygge åreknuter og «spiderwebs» som mange får i løpet av et svangerskap. Men det aller viktigste er å sørge for et så åpent bekken og fødselskanal som mulig for å prøve å forebygge å unngå for langvarige fødsler og komplikasjoner. Råd om pusteøvelser vil også bidra til en raskere åpning og mer effektiv fødsel.

Osteopati ved bekkenlåsningBekkenlåsning og svangerskap
Mange kommer til OK klinikken på grunn av smerter i bekkenområdet under svangerskapet med mistanke om bekkenløsning. Etter å ha gjennomgått sykehistorien og undersøkelsen viser det seg relativt titt og ofte at smertene ikke kommer av en bekkenløsning, men av en bekkenlåsning.

Osteopati og bekkenlåsning
En bekkenlåsning er en tilstand hvor et eller flere ledd i korsrygg, bekken og hofteområdet har låst seg fast. «Låse opp» slike ledd er osteopaten skolert til. Det viktig å få korrigert disse feilstillingene for at den gravide skal kunne fortsette sine daglige gjøremål på jobben og i privatlivet, men aller viktigst er det å få i gang bevegeligheten i bekkenet så den forestående fødselen blir minst mulig hindret av et bekken som står skjevt. Et asymmetrisk bekken som er låst i et eller flere ledd kan føre til en unødig forlengelse av fødselen, eller kanskje til og med unødvendige komplikasjoner.

Irritabel tarm? Behandling hos osteopat kan hjelpe deg.Osteopatisk behandling av reflux og irritabel tarm
Diafragma, vår pustemuskel i mellomgulvet, fungerer som en lukkemuskel for å hindre reflux, men kan også forhindre barnet i å rape dersom mellomgulvet har blitt anspent av at ribben har låst seg som følge av kompresjonen av brystkassen og vridningen som barnet undergår gjennom fødselskanalen. Selve tarmen og muskulaturen i tarmveggen  kan ofte også trenge osteopatisk behandling for å få roet ned en irritabel tilstand.
Osteopati ved snorkingOsteopati mot snorking
Etter en antall behandlinger hos deg ‘Hilde har dette hjulpet betraktelig.
Svært behagelig behandling. Mye lett kontakt i hoderegionen samt noe strekkbehandling i nakke og hals. En svært behagelig behandlingsteknikk og jeg må si til god hjelp for meg og mine.
Føler at det er blitt lettere og større åpning mellom hals og neseregionen.

Takker for god hjelp av Hilde i forbindelse med problemer om at jeg snorker. Dette er svært plagsomt spesielt for den annen part. Det har alltid vært hørbart om morgenen. Ikke noe problem om natten, fikk jeg høre.
Jeg merker jo selv at jeg var helt tørret ut i halsen om morgenen noe som var svært ubehagelig.

Takker igjen for god hjelp og dette kan anbefales på det sterkeste. Tusen takk Hilde. Dersom nødvendig kommer jeg gjerne tilbake for flere behandlinger.