Forside  /   Gravide og barn

Gravide og barn

Gravide og barn

Osteopati under graviditet, for nybakte mødre og babyer

Osteopati for mor og barn. Osteopatibehandling er en helhetlig tilnærming til kropp og sinn. Dersom du for tiden prøver å bli gravid, er gravid eller nylig har født er osteopatibehandling et naturlig valg da behandlingen ivaretar både mor og barn på en fin og skånsom måte.

Osteopater er helsepersonell med kunnskap i anatomi, fysiologi, nevrologi, patologi og biomekanikk. Osteopaten kan finne skjevheter og asymmetrier i kroppen som kan utvikle seg og føre til ubehag og smerter i løpet av svangerskapet. Behandling av et skjevt bekken kan minske faren for utvikling av bekkenløsning, men kan også føre til en lettere og mer naturlig fødsel da hindringer i fødselskanalen blir redusert til et minimum. Osteopaten vil også under graviditeten kunne gi deg råd og om måter å minimere ubehag og problemer som kan utvikle seg i løpet av svangerskapet. Osteopater behandler også de aktuelle smertene du måtte slite med. Osteopatibehandling samspiller mellom mor og barn. Osteopati er en helhetlig tilnærming som gir både mor og barn en rekke fordeler. Behandlingen er skånsom og har en avslappende innvirkning på alt vev, og bevegelighet og sirkulasjonen profiterer på dette.

Osteopati under graviditet og svangerskap

Under graviditeten skjer det store endringer både fysisk, kjemisk og følelsesmessig. Man legger på seg og forskyver tyngdepunktet på grunn av den voksende magen. Dette skjer under en relativt kort tidsperiode, og kroppens organer, vev, ledd og leddbånd prøver å tilpasse seg endringene. På grunn av tidligere ulykker, traumer og skader etter kollisjoner, overtråkk, fall og støt kan det bli vanskelig å imøtekomme disse endringene, og resultatet kan bli ulike plager, ubehag og smerter. Den gravide moren må tilpasse seg disse forandringene med å finne nye måter å sove, sitte og gå på, noe som kan føre til gangvansker og bekkenløsning, smerter og ubehag i rygg, bekken og hofter, samt andre steder i kroppen. Osteopatibehandling under graviditeten kan redusere smerter og plager, det gjør deg sterkere til å motstå hverdagslige utfordringer på hjemmeplan og i arbeidslivet, gi deg en bedre holdning, samt at man som nybakt mor helsemessig vil kunne innhente seg raskere. 

Hva behandler osteopatene under graviditeten?
Osteopatisk behandling under et svangerskap er en flott og veltilpasset tilnærming til en kropp som raskt utvikler seg, og som legger til rette for optimale forhold for både mor og barn. Osteopaten behandler hele kroppen og er opptatt av asymmetrier som belaster en side av kroppen unødvendig mye. Man kan forebygge og behandle bekkenløsning og bekkenlåsning, smerter mellom skulderbladene, ryggsmerter, isjias, prolaps, lumbago, hoftesmerter og symfysesmerter. Du kan også få behandling mot halsbrann, morgenkvalme og oppkast. Har du smerter i ben og armer, nakkesmerter, svimmelhet, hodepine og migrene er osteopatisk behandling en skånsom og fin tilnærming under svangerskapet. Optimaliseringen av forholdene i kroppen under en graviditet legger også forholdene til rette for å minske faren for kompliserte, lange og traumatiske fødsler.

Kan man få en bedre fødsel av osteopatibehandling under graviditeten?
En fødsel kan bli bedre dersom man legger forholdene til rette for det. Osteopaten kan behandle deg så du oppnår en forbedret fleksibilitet i bekkenet og bekkenbunnen som vil lette passasjen av babyen. Du kan bli opplært i og få råd om pusteteknikker som kan gjøre at du bedre vil kunne takle smertene og slapper mer av, noe som igjen vil føre til en mer effektiv åpning av livmorshalsen og bekkenet. Du vil også kunne oppleve selve fødselen bedre, og være mer tilstedeværende i og med at du takler og håndterer smertene og spenningene bedre

Nyhetsbrev

Osteopati blir blant annet brukt ved følgende lidelser:


Osteopati og hodepine

Osteopati og hodepine

Hodepine og migrene
Hodepine kan være svært smertefullt og prege hverdagen. Hodepine kommer i mange former:
• Migrene
• Cluster hodepine
• Mekanisk dysfunksjon i nakken
• Kjeveproblemer som kjevesmerter og klikking
• Bihulebetennelse

Osteopati for hodepine og migrene
Osteopati er ofte en effektiv behandling for hodepine og migrene. Stivhet og spenninger i ledd, muskler og bindevevsstrukturer kan føre til nedsatt bevegelighet og sirkulasjon. Man får en opphopning av avfallsstoffer som kan utløse hodepine eller migrene.

Osteopati er en mild og skånsom komplementær behandling som tillater kroppen å fungere fullstendig. Osteopaten bruker manuelle teknikker for å fjerne områder med spenning og blokkeringer mange steder i kroppen, og ikke bare i nakken og hodeskallen. På den måten kan kroppen bruke sin egen naturlige evne til å overvinne ubalanser som fører til symptomer og til slutt sykdommer.

Osteopatibehandling etter bilulykke eller fallskader

Osteopatibehandling etter bilulykke eller fallskader

Osteopati ved trafikk-, sykkel- og fallskader!
Osteopatene ved OK klinikken arbeider mye med kraniosakral osteopati, noe som betyr at evnen til å føle spenninger innover i kroppens anatomi er ekstra utviklet. Evnen til å føle utvikler osteopatene på lik linje med hvordan blinde utviklinger denne sansen. Osteopatens fokus er å lete opp de viktige knutepunktene som virkelig forstyrrer kroppen. Ethvert menneske har stivheter og nedsatt bevegelighet flere steder i kroppen. Det er ikke behov for å behandle alle disse områdene. Det som imidlertid er viktig er evnen til å finne de primære «feilene», skjevstillingene og låsningene, som forstyrrer kroppen slik at man plages av det. Ved å behandle de primære spenningene vil mange andre sekundære dysfunksjoner rette seg opp automatisk.

Osteopati etter bilulykker, sykkelulykker og ulike traumer etter fall
Hva skjer med kroppen når vi faller og slår oss på isen, vi snubler, vi lander feil etter hopp og stup, eller vi bråstopper ved kollisjoner eller sykkelulykker? Problemene og smertene man kan få i etterkant avhenger litt av hvilken kraft man ble utsatt for i kollisjons- eller skadeøyeblikket. Desto større fart, jo flere kast med raske rykk i forskjellige retninger, jo mer uheldig landing, desto større mulighet er det for å få kroniske smerter og plager.
Kreftene som spiller inn på kroppen i kollisjonsøyeblikket forplantes inn i menneskekroppen for så å sette seg fast i form av spenninger i muskulatur, knokkelvev og bindevev. Disse spenningene som oppstår kan forskyve og ”låse av” forskjellige områder i kroppen, og er nødvendigvis ikke lett for et utrent øye å se, men som en kraniosakral osteopat kan undersøke seg frem til.  Alle disse spenningene vil kunne føre til ulike former for plager og smerter, samt stivhet i forskjellig grad. Plagene dukker ikke nødvendigvis opp rett etter uhellet, men kan dukke opp etter lang tid. Det er summen av mange skader som gjør at kroppen til slutt ikke klarer å kompensere, og når man har kommet så langt får man ofte et stort behov for å oppsøke en osteopat. Jo tidligere, jo bedre. Kom gjerne etter en ankelovertråkk selv om du ikke føler smerter. Det vil du være tjent med i lengden. På den måten tar du ansvar for egen helse og forebygger belastningslidelser.

Osteopati ved whiplash og nakkesleng

Osteopati ved whiplash og nakkesleng

Osteopati ved Whiplash eller nakkesleng
Whiplash eller nakkesleng beskrives som symptomer fra nakken og tilstøtende områder
forårsaket av en antatt bløtdelsskade. Kroniske smerter, dårlig hukommelse, svimmelhet og hodesmerter samt stiv nakke er symptomer man ofte opplever ved denne type skade.

Merk at brudd, leddforsyvninger, eller nerveskader betegnes som alvorligere nakkeskade og
er derfor utenfor definisjonen som nakkeslengskade.

Påkjørsel bakfra
Påkjørsel bakfra forbindes ofte med denne skaden, men nakkesleng kan også forekomme ved
kollisjon fra siden. Hodet kastes kraftig bakover, og får deretter et tilsvarende kast framover.

Whiplash kan vi også se etter uhell under sportslige aktiviteter både sommer og vinter.

Osteopatibehandling av barn med kolikk

Osteopatibehandling av barn med kolikk

Kolikk
Kolikk er et generelt begrep som ofte tas i bruk ved forstyrrelser i magetarmkanalen hos spedbarn. Kolikk kan ofte forveksles med reflux, laktose intoleranse, irritabel tarm hos spebarn og allergi. Alle disse formene for «kolikk» gir ulike symptomer, og derav ulik behandling. Disse forstyrrelsene bunner sjeldent i noe patologisk, og så lenge barna legger på seg kan foreldrene ofte beroliges med at det er lite sannsynlig at det er noe alvorlig i veien med barnet.

Osteopatisk behandling ved kolikk.
OK klinikken har god erfaring med osteopatisk behandling på barn som lider av kolikk. Osteopaten sjekker hele barnet, alt fra babyens holdning, muligheter til bevegelser, reaksjonsmønstre osv. Under osteopatisk behandling ønsker osteopaten å redusere spenninger i hele spedbarnets kropp.

Det man imidlertid ofte ser hos kolikkbarn og som osteopaten har et spesielt fokus på er barnets hode som har vært utsatt for ekstreme krefter i fødselskanalen. Områder i nakken og hodeskallen kan ha blitt komprimert, fordreiet eller overstrukket slik at ulike nervestrukturer kan ha blitt irritert.

Matintoleranse
Er det mistanke om matintoleranse kan OK klinikken hjelp deg. Vi tar blodprøver av barnet og får i løpet av 4-6 uker vite hvilke matvarer barnet reagerer på.

Osteopatisk tilnærming til urolige barn

Osteopatisk tilnærming til urolige barn

Urolige barn
Urolige barn er ofte alvorlige, rastløse, «grynter» mye, de klynker, de kan gråte mer en gjennomsnittet, de strekker seg ofte i en bue bakover når de gråter eller sover, og de føler ofte et behov for å bevege seg. Disse barna ender ofte med å tiltrekke seg foreldrenes oppmerksomhet ved gråt eller å rope. Derfor blir de ofte ikke rolige før mor og far går rundt med de på armen, eller blir kjørt i bil eller barnevogn.

Årsaker til urolige barn
Årsaker til at urolige barn ikke klarer å finne roen i egen seng kan være mange. Under fødselen utsettes spedbarnet for betydelige krefter. Tar man i betraktning den trange fødselskanalen, at noen barn presses gjennom et skjevstilt bekken, at noen babyer blir tatt med tang eller vakuum kan man forstå årsaksmekansimer til at ledd og vev kan forskyve seg så mye at babyen kan få problemer.


Osteopatisk tilnærming til urolige barn
Etter å ha fått informasjon om svangerskapet, fødselen og tiden deretter, sjekker osteopaten hele kroppen på barnet. Den osteopatiske behandlingen består av å korrigere nedsatt bevegelighet og fleksibilitet med skånsomme teknikker. Osteopaten vil også kunne gi deg noen råd vedrørende mat barnet kan reagere på.

En babys kropp er ment å være smidig og myk, ikke stiv og opphengt, og heller ikke ha hang til å bare ligge en vei. Ser man dette bør man spørre seg om hvorfor?  Etter osteopatisk behandling vil mange barn falle til ro, kroppen vil fungere bedre, og hele familien vil kunne oppleve større ro og harmoni i hjemmet.

Osteopati og skjev hodeskalle hos spedbarn

Osteopati og skjev hodeskalle hos spedbarn

Spedbarn med skjeve hodeskaller
Osteopater behandler stadig flere babyer med skjeve hodeskaller, eller plagiocefali som det også kalles. Økningen i forekomsten av skjeve hodeskaller kom i kjølvannet av krybbedødforebyggingen hvor barna konsekvent skulle legges på ryggen. Dette har dessverre ført til mange babyer med helt flate bakhoder, og babyer med skjeve hodeskaller. Spedbarn med torticollis eller som har en klar tendens til å ligge med hodet til en side er veldig utsatt. Nyfødte som har vært gjennom en langvarig fødsel, styrtfødsel, tvillingleie, tang eller vakuumfødsel er også utsatte. Når de kommer til behandling er hodet på belastningssiden ofte helt flatt. Siden hodet er av brusk og lett å forme vil den ensidige belastningen forskyve den ene siden av hodet fremover slik at ansiktet også blir skjevt. (NB: Det er viktig å merke at osteopatene ikke anbefaler sovestillinger som gir økt fare for krybbedød, men at barnet har et variert leie som reduserer risikoen for skjev hodeskalle.)

Osteopati og skjev hodeskalle
Osteopatbehandling er en tilnærmingsform hvor spenninger i babyens kropp, nakke og hodeskalle blir kartlagt. Ofte finner man nedsatt bevegelighet og fleksibilitet i bekken og halebensregionen, nakken og i selve hodeskallen og ganen. Man kan ofte se under behandlingen at spenninger slipper taket, og at babyen slapper bedre av og blir roligere. Ved å avlaste økt spenningsnivå får vev strukket seg ut i sin naturlige utfoldelse, og når hjernen vokser vil den fra da av også kunne skyve på det tidligere stive delen av hodeskallen. Før behandlingen klarte ikke barnet å strekke dette vevet på grunn av den massive stivheten.

Osteopatisk behandling ved KISS og KIDD syndrom

Osteopatisk behandling ved KISS og KIDD syndrom

KISS syndrom og osteopati
KISS syndrom er blant annet en feilfunksjon og ubalanse i muskelskjelettsystemet i den øvre delen av nakken hos spedbarn og barn, og kan føre til en asymmetrisk belastning og utvikling som er uheldig for normal motorisk utvikling og fri utfoldelse. Noe lignende kan man se ved muskulær torticollis, spedbarnsskoliose og atlasblokkering. KISS er forkortelsen for Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain.

Kjennetegn hos barn med KISS:
Disse barna ligger med hodet rotert ofte til en side. Kroppen holdes krumt i sideplanet som en banan, og armen og benet på innsiden av bananen har dårligere plass, og kan motorisk utvikle seg tregere. Den nedsatte nakkebevegeligheten gir barna ofte problemer med å suge på spesielt et av morens bryster. Ubehaget barnet føler kan føre til kolikksymptomer, uro og gråt. Disse barna ligger også ofte med hodet ekstremt bakover.

Den ensidige hodestillingen kan raskt føre til et flatt bakhode siden kraniet er av brusk og lett å forme. Når bakhodet blir flatt forskyves ofte «massen» fremover slik at ansiktet på samme side også står lenger frem. Disse barna er også ofte ømme og sensitive i nakken.

Hva kommer KISS KIDD av?
Ofte kommer det av for raske eller alt for langvarige fødsler, tang eller vakuumfødsler. Seteleie og tvillingleie er også faktorer som kan bidra til utviklingen av KISS. Uansett KISS eller ikke. Barn med denne type historikk anbefaler osteopatene på OK klinikken bør sjekkes, for å forebygge senkomplikasjoner. KIDD er forkortelsen for Kiss-Induced Dysgnosia and Dyspraxia.

Kjennetegn hos barn med KIDD:
Hos KIDD barn ser man ofte at de kan slite med motorikken, de har en dårligere balanse som fører til treghet og slumsethet.  De kan får problemer med hodepine, konsentrasjonsvansker og lese og skrivevansker.

Hva ser osteopaten på hos KISS – KIDD barn?
Osteopaten ser på kroppen til hele barnet og bruker skånsomme teknikker på bindevevet rundt indre organer, nakken og selve hodeskallen. I tillegg til nakkeblokkeringene har man også ofte funn i selve hodeskallen som for eksempel inn i ganen som er med på å opprettholde den skjeve hodeskallen.

Isjiasplager og behandling av osteopat

Isjiasplager og behandling av osteopat

Isjias gir smerter
Isjias er en tilstand med smerter i korsryggen som stråler nedover det ene benet. Navnet isjias kommer av nervus (nerve = n.) ischiadicus som er kroppens største nerve. Den har sitt utspring fra flere nivåer i korsryggen og strekker seg via rumpeballen nedover i benet.

Osteopati ved isjias
Ved isjias ønsker osteopaten å finne ut av hvor i forløpet til isciasnerven det er en hindring eller blokkering. Det er viktig at glideflatene til n.isciadicus er frie for å forhindre smerte. Spesielt ved piriformismuskelen som sitter i rumpeballen er denne nerven utsatt for trykk og press. Det er imidlertid sjeldent smertene bare skyldes ett sted hvor nerven er blokkert. Årsaken kan komme fra mange hold, se osteopati ved lumbago.

Osteopati og korsryggsmerter

Osteopati og korsryggsmerter

Lumbago korsryggsmerter
Lumbago er en uspesifikk samlebetegnelse på korsryggsmerter hvor navnet stammer fra lumbalkolumna, derav navnet. Lumbago kalles også på folkemunne hekseskudd, eller skiveutglidning. Lumbago må ikke forveksles med isjias hvor smertene stråler nedover i benet i tillegg til korsryggsmertene.

Osteopati ved lumbago
Det kan være mange årsaker til uspesifikke smerter i korsryggen. Osteopaten tar i betraktning alt vev i kroppen i søken etter årsak. Er det bindevevet rundt organene som er så stramt at nervene blir irritert? Skyldes kanskje smertene at du slo hodet i isen eller fra ankelen du tråkket over i fjor? Overtråkk fører ofte til låste ledd i forfot og ankel som gjør at vev får trekk og drag på seg. Det kan sammenlignes med at noen henger i buksebenet ditt, og dette draget vil du kunne føle oppe i bukselinningen. Det samme gjelder med anatomien.

Slag, fall og sykdom kan sette spor etter seg å skape spenninger som gir smerter og plager et helt annet sted. Osteopatene tar hele denne mekanismen i betraktning når de undersøker deg.

Behandling av osteopat ved prolaps

Behandling av osteopat ved prolaps

Prolaps
En mellomvirvelskive, eller støtpute, mellom to virvler består av en ring av fibre med en kjerne i midten (nucleus pulposus). Kjernematerialet i midten kan tyte ut og trykke på en nerverot eller ryggmargen dersom den utsettes for store belastninger. Man er gjerne mer utsatt for å få prolaps dersom man har lav skivehøyde og slitasjeforandringer på virvlene.

Osteopati ved prolaps
Osteopaten kartlegger hvilke mekaniske ubalanser og krefter som forårsaker et øket trykk på mellomhvirvelskivene. Letter dette trykket vil prolapsen kunne trekke seg tilbake så nervevev kan gli uanfektet, sirkulasjonen optimaliseres og smerter vil forsvinne. Årsaken behøver ikke bare å sitte lokalt hvor utspringet til nerven er, men kan også komme av stivhet og nedsatt bevegelighet et helt annet sted i kroppen. Verktøykassen til en osteopat består av mobilisering som er gjentatte bevegelser som øker bevegeligheten, elastisiteten og bedrer sirkulasjonen. Osteopaten benytter seg også av avspenningsteknikker, tøyninger og manipulasjon, eller knekking av ledd som det kalles på folkemunne.

Kjevesmerter og osteopatisk behandling

Kjevesmerter og osteopatisk behandling

Plager i kjeveleddet
Problemer i kjeveledd er den nest hyppigste årsak til smerte i ansiktsregionen, den hyppigste årsaken er tannpine.
I tillegg til smerter oppleves det også ofte en knekking i kjeveleddet når man åpner eller lukker munnen. Dette er et symptom på at kjeven er i dysfunksjon (har nedsatt funksjon).Vi deler opp problemene i kjeven i to hovedgrupper:

 1. Akutt kjevelåsning
  etter en bilulykke, fall/ slag på kjeven og etter for eksempel et tannlegebesøk hvor munnen har vært åpnet høyt ved å fjerne visdomstann osv.. Dette skjer på grunn av en discus (menisk) i kjeveleddet er anterior/posterior dislosert – ute av stilling.
 2. Dysfunksjoner (nedsatte funksjoner).
  Vi ser forskjellige årsaker til en nedsatt funksjon av kjeveleddet, og de vanligste er:

  1. Årsaken er primært å finne i kjeveleddets muskler og ikke i selve leddstrukturene. Kjevesmertene oppstår ved å tygge, eventuelt ved å gnisse tenner om natten.
   Primære årsaker til en slike smerter i kjeven kan være; nakkesleng skade(whiplash) , stress (anspent kjeve), samt problemer i øvre nakkeregion. Symptomer: hodepine, ansikts smerter, knekking i kjeven, øresymptomer og redusert gapeevne.
  2. Feil bittstilling
  3. Slitasje (arthrose) av leddflatene i kjeveleddet, som følge av de overnevnte problemstillingene

Osteopaten behandler kjevelåsninger
Først blir det gjort en grundig undersøkelse av kjeven, hvor problemet blir lokalisert og hvilken behandlingsform som er nødvendig. For eksempel en akutt kjevelåsning i den fremste delen av leddet vil vise symptomer som nedsatt bevegelse hvor pasienten ikke kan åpne munnen (max 25mm), med sterke smerter i kjeven(ledd og leddbåndsmerte), samt en forskyvning av kjeven til den siden hvor smerten i kjeven føles.

Normalisering av kjevens muskler
Ved akutte kjevelåsninger behandler osteopaten selve leddet i kjeven, hvor det blir gjort en reposisjon av discus(menisken). Idet discus reponeres, forsvinner smerten i kjeven og dermed også feilstillingen av kjeven. Etter en reponering av kjeveleddet blir det anbefalt mellom 2-4 behandlinger av en osteopat for å normalisere kjevens muskler slik at dette ikke utarter seg til en kronisk tilstand for pasienten.

Osteopaten behandler kjevedysfunksjoner
Den nedsatte funksjonen av kjeven/kjeveleddet blir behandlet avhengig av hva som er årsak til kjevesmerten. Ved feil bittstilling henviser osteopaten pasienten til tannlegen, men ofte må vi også her behandle kjevemuskler, hals og nakkemuskler som har blitt for stramme og er en årsak til symptomer som hodepine, svimmelhet osv.

Kilder:

– Somatic Dysfunction in Osteopathic Family Medicine, edited by Kenneth E. Nelson
– Temporomandibular Joint Disorder, Daniel M. Laskin
– Kjeveledd Dysfunksjoner, Tormod Hagen

Graviditet og behandling hos osteopat

Graviditet og behandling hos osteopat

Bekkenløsning og svangerskap
Under svangerskapet produserer kvinnen hormoner som gjør at kroppen forbereder seg på fødselen. Leddbåndene mykes opp for at barnet skal kunne komme lettere gjennom fødselskanalen uten problemer. Dette er en normal fysiologisk reaksjon på kroppens gravide tilstand, en slags naturlig bekkenløsning.

Store forandringer under graviditeten
Under graviditeten gjennomgår kroppen store forandringer. Magen vokser, man blir tyngre, kroppsholdningen endres, og blodsirkulasjonen og pusten prøver å tilpasse seg endringene. Bløtdeler som muskulatur og leddbånd får økt belastning og kan bli anspent og irriterte. Begynner leddflater å gli kan nerver bli irriterte og skape smerter fordi de kommer i klem.

Den økte belastningen kan for noen føre til bekkenløsning som kan føre til anspent muskulatur og overstrukne leddbånd, noe som igjen forstyrrer asymmetriske bevegelser, og som vil kunne provosere kroppen. Tilstanden opptrer som regel et stykke ut i svangerskapet, men kan forekomme også på et tidligere stadium.

Osteopatisk behandling ved bekkenløsning
Hvilke fordeler kan osteopatisk behandling tilføre den gravide? Ved å fjerne unødig belastning på ledd, muskler og leddbånd vil den gravides ve og vel tilta da holdningen forbedres. I kjølvannet av dette vil man kunne forebygge en eventuell bekkenløsning, sirkulasjonen bli bedre noe som igjen kan forebygge åreknuter og «spiderwebs» som mange får i løpet av et svangerskap. Men det aller viktigste er å sørge for et så åpent bekken og fødselskanal som mulig for å prøve å forebygge å unngå for langvarige fødsler og komplikasjoner. Råd om pusteøvelser vil også bidra til en raskere åpning og mer effektiv fødsel.

Bekkenlåsning og osteopatisk behandling

Bekkenlåsning og osteopatisk behandling

Bekkenlåsning og svangerskap
Mange kommer til OK klinikken på grunn av smerter i bekkenområdet under svangerskapet med mistanke om bekkenløsning. Etter å ha gjennomgått sykehistorien og undersøkelsen viser det seg relativt titt og ofte at smertene ikke kommer av en bekkenløsning, men av en bekkenlåsning.

Osteopati og bekkenlåsning
En bekkenlåsning er en tilstand hvor et eller flere ledd i korsrygg, bekken og hofteområdet har låst seg fast. «Låse opp» slike ledd er osteopaten skolert til. Det viktig å få korrigert disse feilstillingene for at den gravide skal kunne fortsette sine daglige gjøremål på jobben og i privatlivet, men aller viktigst er det å få i gang bevegeligheten i bekkenet så den forestående fødselen blir minst mulig hindret av et bekken som står skjevt. Et asymmetrisk bekken som er låst i et eller flere ledd kan føre til en unødig forlengelse av fødselen, eller kanskje til og med unødvendige komplikasjoner.

Behandling av irritabel tarm med osteopati

Behandling av irritabel tarm med osteopati

Osteopatisk behandling av reflux og irritabel tarm
Diafragma, vår pustemuskel i mellomgulvet, fungerer som en lukkemuskel for å hindre reflux, men kan også forhindre barnet i å rape dersom mellomgulvet har blitt anspent av at ribben har låst seg som følge av kompresjonen av brystkassen og vridningen som barnet undergår gjennom fødselskanalen. Selve tarmen og muskulaturen i tarmveggen  kan ofte også trenge osteopatisk behandling for å få roet ned en irritabel tilstand.
Sliter du med snorking? Prøv osteopati.

Sliter du med snorking? Prøv osteopati.

Osteopati mot snorking
Etter en antall behandlinger hos deg ‘Hilde har dette hjulpet betraktelig.
Svært behagelig behandling. Mye lett kontakt i hoderegionen samt noe strekkbehandling i nakke og hals. En svært behagelig behandlingsteknikk og jeg må si til god hjelp for meg og mine.
Føler at det er blitt lettere og større åpning mellom hals og neseregionen.

Takker for god hjelp av Hilde i forbindelse med problemer om at jeg snorker. Dette er svært plagsomt spesielt for den annen part. Det har alltid vært hørbart om morgenen. Ikke noe problem om natten, fikk jeg høre.
Jeg merker jo selv at jeg var helt tørret ut i halsen om morgenen noe som var svært ubehagelig.

Takker igjen for god hjelp og dette kan anbefales på det sterkeste. Tusen takk Hilde. Dersom nødvendig kommer jeg gjerne tilbake for flere behandlinger.