Osteopati

Osteopati er en behandlingsform som ivaretar hele mennesket, både skjelett, muskler, bindevev, organ- og nervesystem. Summen av skader og sykdom du utsetter deg for gjennom livet skaper spenninger og arr i kroppens vev og egner seg bra for osteopatibehandling. Dette øker gradvis muligheten for ubehag og symptomer som over tid kan føre til smerter og til slutt sykdom.

En skade kan gi symptomer et helt annet sted i kroppen enn skadens opprinnelsessted. En osteopat er ekspert på å se og ivareta disse sammenhengene. Osteopaten bevegeliggjør de enkelte delene i kroppen slik at kroppen beveger seg riktigere og kan lege seg selv. Terapeutens viktigste hjelpemiddel er hendene.

Osteopati for å ivareta hele mennesket

Osteopati er manuell behandling der man ser hele kroppen som en helhet og legger forholdene til rette slik at hver enkelt del fungerer optimalt, og dermed også hele mekanismen.

Behandlingen er individuell og helhetlig manuell behandling som er trygg, forebyggende, lindrende og helsestimulerende.

Hva behandler en osteopat?

Summen av skader og sykdom du utsetter deg for gjennom livet skaper spenninger og arr i kroppens vev, som gradvis øker muligheten for ubehag og symptomer og over tid kan føre til smerter og plager. Gjentatte belastninger på muskel- og skjelettsystemet kan være med på å gi feilfunksjon og smerter. Osteopater behandler smerter og plager i ryggnakkekjevearmer og ben. Andre plager kan være idrettsskadermigrene, hodepine, og fordøyelsesproblemer.


Nyhetsbrev