Osteopati

Osteopati er en behandlingsform som ivaretar hele mennesket, både skjelett, muskler, bindevev, organ- og nervesystem. Summen av skader og sykdom du utsetter deg for gjennom livet skaper spenninger og arr i kroppens vev. Dette øker gradvis muligheten for ubehag og symptomer som over tid kan føre til smerter og til slutt sykdom.

En skade kan gi symptomer et helt annet sted i kroppen enn skadens opprinnelsessted. En osteopat er ekspert på å se og ivareta disse sammenhengene. Osteopaten hjelper de enkelte delene i kroppen til å bevege seg riktig slik at kroppen kan lege seg selv. Osteopatens viktigste hjelpemiddel er hendene.

Osteopati er manuell behandling der man ser hele kroppen som en helhet og legger forholdene til rette slik at hver enkelt del fungerer optimalt, og dermed også hele mekanismen.

Osteopati er individuell og helhetlig manuell behandling som er trygg, forebyggende, lindrende og helsestimulerende.

Nyhetsbrev